KIEROWNIK BUDOWY

Kierowanie robotami budowlanymi, zarządzanie oraz nadzór techniczny nad wykonywanymi robotami.

KIEROWNIK BUDOWY

Kierowanie robotami budowlanymi, zarządzanie oraz nadzór techniczny nad wykonywanymi robotami.

Inspektor nadzoru

Reprezentacja interesów Inwestora na budowie. Kontrola zgodności realizacji budowy z założeniami projektowymi, obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej we wszystkich branżach.

Inspektor nadzoru

Reprezentacja interesów Inwestora na budowie. Kontrola zgodności realizacji budowy z założeniami projektowymi, obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej we wszystkich branżach.

Doradztwo techniczne

Usługi doradztwa technicznego w zakresie przyjęcia optymalnych rozwiązań projektowych oraz kosztów budowy.

Doradztwo techniczne

Usługi doradztwa technicznego w zakresie przyjęcia optymalnych rozwiązań projektowych oraz kosztów budowy.

Odbiory budynków i mieszkań

Sprawdzenie jakości i zgodności z zasadami wiedzy technicznej wykonanych robót w budynku lub mieszkaniu, w szczególności obejmujące: pionowość ścian, kąty ścian, poziomy posadzek, wykonanie montażu stolarki okiennej i drzwiowej, powierzchnię użytkową budynku/mieszkania itp.

Odbiory budynków i mieszkań

Sprawdzenie jakości i zgodności z zasadami wiedzy technicznej wykonanych robót w budynku lub mieszkaniu, w szczególności obejmujące: pionowość ścian, kąty ścian, poziomy posadzek, wykonanie montażu stolarki okiennej i drzwiowej, powierzchnię użytkową budynku/mieszkania itp.

Projektowanie

Sporządzamy projekty budynków nowych oraz przebudowy i adaptacje dla klientów indywidualnych oraz firm. Wykonujemy projekty architektoniczne, konstrukcyjne oraz pełnobranżowe.

Projektowanie

Sporządzamy projekty budynków nowych oraz przebudowy i adaptacje dla klientów indywidualnych oraz firm. Wykonujemy projekty architektoniczne, konstrukcyjne oraz pełnobranżowe.

Zarządzanie projektami budowlanymi

Oferuję usługi kompleksowego zarządzania procesem budowlanym od projektu, poprzez realizację do odbiorów. Pomagam w załatwieniu formalności urzędowych.

Zarządzanie projektami budowlanymi

Oferuję usługi kompleksowego zarządzania procesem budowlanym od projektu, poprzez realizację do odbiorów. Pomagam w załatwieniu formalności urzędowych.

Przeglądy techniczne

Przeglądy techniczne budynków zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego

Przeglądy techniczne

Przeglądy techniczne budynków zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego