Polityka prywatności i wykorzystywania plików Cookies

 

ważna od … grudnia 2020 r.

 

Właścicielem i administratorem serwisu jest firma MPI Budownictwo Marek Podolecki.

Na niniejszej stronie internetowej udostępnione są odnośniki (linki) do serwisów zewnętrznych, na których nie obowiązuje niniejsza polityka. Firma MPI Budownictwo Marek Podolecki (dalej „MPI Budownictwo”) nie ponosi odpowiedzialności za zasady przestrzegania prywatności obowiązujące na tych stronach. Zalecamy zapoznanie się z treścią zasad na poszczególnych serwisach WWW.

MPI Budownictwo przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności użytkowników odwiedzających serwis STRONAINTERNTOWA.pl.

Dane użytkowników traktujemy ze szczególną starannością i uwzględnieniem zobowiązań wynikających z obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych.

 

 Dane osobowe

 

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest MPI Budownictwo Marek Podolecki z siedzibą w Kostrzynie (62-025), ul. Storczykowa 11, numer NIP 9720824828, numer REGON: 363859110.

MPI Budownictwo przetwarza dane osobowe w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną oraz stosuje niezbędne zabezpieczenia, tak aby spełnić wymogi Rozporządzenia RODO* oraz chronić prawa osób, których dane dotyczą.

MPI Budownictwo zbiera dane osobowe na potrzeby:

 • Formularza kontaktowego

 

Poprawność gromadzonych danych

MPI Budownictwo informuje osoby, których dane dotyczą, o prawie:

 • żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, jeżeli są nieprawidłowe,
 • usunięcia („Prawo do bycia zapomnianym”),
 • sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 • ograniczenia przetwarzania,
 • przenoszenia danych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych, w przypadku gdy uznają, że przetwarzanie danych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych,
 • do wglądu do tych danych, w tym: do ich uzupełniania, uaktualniania, sprostowania oraz żądania usunięcia.

 

Gromadzenie danych

Zgodnie z przyjętą praktyką większości serwisów WWW, przechowujemy zapytania HTTP kierowane do naszego serwera. Oznacza to, że znamy publiczne adresy IP, z których użytkownicy przeglądają treści informacyjne naszych serwisów. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL.

 

Wykorzystywanie danych

Zebrane logi przechowywane są w celu administrowania serwisem. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu, poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerami MPI Budownictwo. Na podstawie plików logów mogą być generowane statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu.

 

Mechanizm Cookies na stronach internetowych MPI Budownictwo

Dane o charakterze nieosobowym

MPI Budownictwo jest zobowiązane do ochrony prywatności tego serwisu. Serwis internetowy wykorzystuje mechanizm tzw. „cookies” (ciasteczka).

Pliki Cookies stosowane w powyższych serwisach nie przechowują żadnych danych osobowych użytkowników. Pliki Cookies wykorzystywane są do podtrzymania sesji między przeglądarką a serwerem (pliki Cookies usuwane są po zamknięciu przeglądarki) oraz do zapamiętania ostatniej wybranej wersji językowej serwisu.

 

Czym są pliki Cookies?

Cookies to niewielkie porcje informacji, zapisywane przez Twoją przeglądarkę. Dzięki Cookies strony internetowe pamiętają Twoje preferencje.

 

W jaki sposób można zarządzać plikami Cookies

Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików Cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Należy zwrócić uwagę iż wyłączenie obsługi plików Cookies niezbędnych dla rejestracji, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika, utrudni korzystanie z witryn MPI Budownictwo, w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron WWW.

W celu zarządzania ustawieniami Cookies należy wybrać z listy poniżej używaną przeglądarkę internetową i postępować zgodnie z instrukcjami:

 • Internet Explorer
 • Chrome
 • Safari
 • Firefox
 • Opera

Urządzenia przenośne:

 •  Android
 • Safari
 • Windows Phone
 • Blackberry

 

Odnośniki do innych stron

Serwisy należące do MPI Budownictwo zawierają odnośniki do innych stron WWW. MPI Budownictwo nie ponosi odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach. Namawiamy, by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności ustaloną na nich. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko serwisów WWW należących do MPI Budownictwo.

 

Statystyki Google Analytics

Ruch na stronach serwisu jest monitorowany przez statystyki Google Analytics. Ma to na celu gromadzenie danych o sposobie i popularności korzystania z naszych stron. Korzystając ze stron serwisu zgadzasz się na analizowanie Twoich danych przez Google Analytics w celach tu opisanych.

 

Zmiany

W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności, wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje do powyższego zapisu.

 

Niniejsza Polityka wchodzi w życie z dniem 25 sierpnia 2020 r.

* Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE